Gi en gave

Gi en gave

Brave Heart er i all hovedsak finansiert av gaver fra privatfolk. Noen gir månedlig, noen en gang, andre nå og da. Vi får også støtte fra noen menigheter, firmaer og litt fra kommune og storting. Behovene er store, og vi jobber hardt for å få midlene til å nå langt, og velsigne mange!

Enkeltgave:

Hver måned: