Fadder

Fadderprogrammet vårt er for skolebarn i Meheba flyktningeleir i Zambia. Og der har vi nå over 200 barn som er med i utdanningsprogrammet, med flere hundre venter på plass.

Ved en fadderordning velger vi ut spesielt utsatte barn, ofte med enslig forsørger og i stor nød. Dette er flyktninger hvor utdannelse er noe av det viktigste som kan gi fremtidshåp og hjelpe dem ut av fattigdom. Nye faddere vil få tilsendt bilde og personlig brev skrevet av utvalgt fadderbarn.