Bli fast giver til Brave Heart Mission Church

Trykk på linken under for å registrere deg som fast giver:

Vi hjelper mange, men trenger nå litt hjelp

Vi er en liten internasjonal kirke midt i Kristiansand sentrum som betjener folk vi ikke kan be om å støtte oss med penger. De trenger at vi støtter dem. Asylsøkere, flyktninger, mange andre som kanskje også sliter litt.

Derfor, om du kunne hjulpet oss ved å gi tienden eller deler av den hit, «så det blir nok i Guds hus til å gi ut» – så ville det vært til stor velsignelse for mange!

Vi har to pastorer som i nesten to år har jobbet uten lønn. De skulle gjøre det en liten tid inntil vi har fikk givere til å støtte. Men vi har ingen. De to er fantastiske! Skikkelige Guds tjenere:

Hans Eksteen fra Sør Afrika preker og lærer fra Bibelen og har en nydelig og livgivende profetisk gave som styrker mange både av staben og av folk som kommer til kirka og trenger et ord fra Gud rett inn i sin situasjon!

Felipe Gomez fra Colombia leder lovsang og leder gudstjenestene. Han betjener oss hver eneste søndag og åpner himmelen over alle som er der og lar folk oppleve Guds godhet.

Disse to kan ikke lenger gå ulønnet, deres lagre er tomme, og vi står i fare for å miste dem fordi de må ha noe å leve av. Vi ber derfor dere være med å gi deres tiende til Brave Heart Mission Church dette året. Vi når mange som andre ikke når, og det er ingen (!) som gir tiende hit.

Siden jeg flere ganger har møtt på gode folk som er kirkeløse, eller går i kirker som får så mye støtte at de har lyst å gi der det monner mer, så ber jeg nå frimodig om hjelp på vegne av en Brave Heart kirke som er full av Nåde og Sannhet.

Tusen takk om du vil snu deg rundt og hjelpe! Og gjerne utfordre flere å bli med. Det er akutt nå for å beholde disse to.

Hilsen Sina

 

Trykk på linken under for å registrere deg som fast giver: