LEDERSKIFTE I BRAVE HEART

CHANGE OF LEADERSHIP IN BRAVE HEART
January 7, 2018
Grateful for all God has done these 4 years in Uganda!
January 15, 2018

LEDERSKIFTE I BRAVE HEART

På bakgrunn av flere års sykdom og full sykemelding siden august 2017, har leder og grunnlegger av Refugee Alliance/Brave Heart, Sina Saltbones, informert styret om at hun ønsker å gå av som leder av organisasjonen fra 1.mars 2018.

Sina har vært en modig, inspirerende og enestående leder, som har betydd uendelig mye for mange. Hun gir nå stafettpinnen videre til et lederteam bestående av med-grunnlegger Stephen Kaumba, styreleder Sveinung Henden og daglig leder Ingjerd Benestad Sand. Det er med motivasjon og pågangsmot de tar over lederansvaret!

Sina går av som leder i Brave Heart, men fortsetter som med-pastor i Brave Heart Mission Church i Kristiansand og sitter i Brave Heart´s styre i kraft av sin rolle som en av to grunnleggere.

Alle ansatte i Brave Heart ble informert om dette leder-skiftet i midten av desember. De neste ukene drar Sina til Uganda og Zambia for å møte med staben der og ta avskjed som leder. Det vil i mars inviteres til et offisielt arrangement i forbindelse med lederskiftet der Sina takkes av og den nye ledelsen blir bedt for og ofisielt insatt til tjenesten med bønn. Mer informasjon kommer senere.

Ingjerd Sand
Daglig leder / CEO
Brave Heart Head Office (tidl. Refugee Alliance