Våre prosjekter internasjonalt

ZAMBIA

Brave Hearts hovedinnsats er i Meheba Refugee Settlement, nord i Zambia. Der bor det ca 18.000 flyktninger fra forskjellig afrikanske land. Brave Heart har et team på 53 ansatte i leiren, og driver et omfattende arbeid.

Fadderprogram – Helt fra stiftelsen av Brave Heart i 2011, har fadderprogrammet vært en sentral del av arbeidet vårt. Å gi mulighet til skolegang til barn og unge, er en viktig og konkret måte å gi håp og fremtid til enkeltmennesker. Det både beskytter dem fra å bli giftet bort tidlig eller bli rekrutert inn i kriminelle miljø, osv, og det gir dem en reel mulighet til å bygge en bedre fremdig med utdannelse og mulighetene det gir. Brave Heart har ved starten på 2018 ca 300 barn og unge på skole gjennom fadderprogrammet. For å bli fadder – klikk her!

Hope Clinic – siden 2016 har Brave Heart drevet døgnåpne Hope Clinic i block G – lengst inne i Meheba. Vi har samarbeidsavtale med zambiske helsemyndigheter og behandler tusenvis av pasienter hvert år. Med både fødeavdeling, sengepost, barnepost, poliklinikk, mor-barn-klinikk, ernæringsstasjon, lab, apotek, ambulanse (forhåpentligvis snart på plass igjen), m.m., er det den mest veldrevne klinikken i området og pasienter kommer langveisfra for å få behandling. Klinikken ledes av vår erfarne zambiske jordmor, Mama Milika. Leger og annet helsepersonell fra Norge og andre land drar på frivillig basis og støtter våre lokalt ansatte.

Fred og forsoningsundervisning – Helt fra starten av Brave Heart har også freds- og forsoningsundervisning og traumebearbeiding vært en sentral del av arbeidet vårt. De fleste flyktninger har opplevd forferdelige ting som de bærer med seg i kroppen og hjertet. Å få hjelp til å forstå seg selv og sine traumer og få hjelp til hvordan bearbeide det, leve med det og hjelpe seg selv er helt sentralt for å komme videre mot en bedre fremtid. Mange, mange forteller om hvordan livet snudde etter at de fikk være med på kursene og oppfølgingen til Brave Heart.

Mikrofinans – Det startet med regelmessig grunderskole for kvinner med små oppstartslån til å komme igang med egen bedrift. Dette prosjektet har nå utviklet seg til å også inkludere kyllingproduksjon, moringa-plantasje, grønnsakshager, mm. Ønsket er at disse prosjektene skal generere mer og mer inntekt til Brave Heart Meheba.

Barnehjem – Fra 2015 har Brave Heart hatt omsorgen for noen barn som ikke har hatt andre til å ta vare på dem. Da vi hadde gjort alt vi kunne over tid for å støtte familien eller slektningene, men så at barna fortsatt led, ble det tid for å si at vi kunne overta omsorgen for dem. Det er ved begynnelsen av 2018 åtte nydelige barn på barnehjemmet vårt. Frem til våren 2018 låner vi hus hos de katolske søstrene i leiren. I oktober 2017 begynte byggingen av vårt eget hus, rett ved siden av klinikken vår: Pure Hope Childrens Home! Med dedikerte støttepartnere som Pure Norwegian Salmon og Bedehuskirken på Bryne tar et nytt hjem form i Meheba. Et sted med masse tro, håp og kjærlighet!

 

UGANDA

Brave Heart har fra 2013-2017 hatt arbeid i Kampala og Rwamwanja flyktningeleir nord i Uganda der flykntinger som har overlevd angrep og vold fra rebellgrupper og andre i DR Kongo lever under svært fattige forhold. Gjennom pastorkonferanser, kvinnekonferanser og Nights of Hope to ganger i året har vi gitt traumehjelp og undervisning i entrepeneurskap, konfliktløsning og misjon.

Fra 2018 vil arbeidet først og fremst være knyttet til oppfølging av en kvinnegruppe  i Rwamwanja med traumebearbeiding og entrepeneurskap.

 

IRAK

Fra 2015 til begynnelsen av 2018 drev Brave Heart et  dagsenter i Dohuk i Nord-Irak som tok imot yazidi kvinner og barn med tilbud om traumehjelp. Prosjektet forvandlet livet til mange kvinner og barn etter umenneskelige lidelser som sexslaver hos IS. Med stor omsorg og profesjonell behandling godkjent av kurdiske helsemyndigheter ble arbeidet til teamet vårt der lagt merke til. Sina Saltbones og Gry Tangstad mottok blant annet pris fra “Norske helter” for arbeidet i 2016. I begynnelsen av 2018 måtte Brave Heart desverre legge ned dette arbeidet på grunn av manglende økonomisk støtte, tross stort engasjement, medieomtale, priser og gode resultat. Det var med tungt hjerte styret tok den avgjørelsen.

 

NORGE

Brave Hearts hovedkontor ligger i Kristiansand, hvor også Brave Heart Center ligger med aktiviteter og tiltak for flyktninger, asylsøkere og andre som ønsker et ”godhets-sted” å komme til. Vi tilbyr SPA for slitne flyktningkvinner, har fysisk trening og traumehjelp, samt norskundervisning, gratis utedeling av brød, en liten bruktbutikk, og på søndager har vi gratis middag og gudstjeneste på engelsk samme sted. (se ukeprogram under Om oss – våre prosjekter i Norge)

I Trondheim har vi også et SPA for flyktninger.