Våre prosjekter internasjonalt

ZAMBIA

Brave Heart sin hovedinnsats er i Meheba Refugee Settlement, nord i Zambia. Der bor det ca 20.000 flyktninger fra forskjellig afrikanske land. Brave Heart har et team på 55 ansatte i leiren, og driver et omfattende arbeid.

Fadderprogram – Helt fra stiftelsen av Brave Heart i 2011, har fadderprogrammet vært en sentral del av arbeidet vårt. Å gi mulighet til skolegang til barn og unge, er en viktig og konkret måte å gi håp og fremtid til enkeltmennesker. Det både beskytter dem fra å bli giftet bort tidlig eller bli rekrutert inn i kriminelle miljø, osv, og det gir dem en reel mulighet til å bygge en bedre fremtid med utdannelse og mulighetene det gir. Brave Heart har ved starten på 2019 ca 240 barn og unge på skole gjennom fadderprogrammet. For å bli fadder – klikk her!

Hope Clinic – siden 2016 har Brave Heart drevet døgnåpne Hope Clinic i block G – lengst inne i Meheba. Vi har samarbeidsavtale med zambiske helsemyndigheter og behandler tusenvis av pasienter hvert år. Med både fødeavdeling, sengepost, barnepost, poliklinikk, mor-barn-klinikk, ernæringsstasjon, lab, apotek, ambulanse (forhåpentligvis snart på plass igjen), m.m., er det den mest veldrevne klinikken i området og pasienter kommer langveisfra for å få behandling. Klinikken ledes av vår erfarne zambiske jordmor, Mama Milika. Leger og annet helsepersonell fra Norge og andre land drar på frivillig basis og støtter våre lokalt ansatte. I 2018 behandlet vi ca 5000 flyktninger gratis via vårt prosjekt! Vi deler ut medisiner gratis og redder liv hver uke!

Fred og forsoningsundervisning – Helt fra starten av Brave Heart har også freds- og forsoningsundervisning og traumebearbeiding vært en sentral del av arbeidet vårt. De fleste flyktninger har opplevd forferdelige ting som de bærer med seg i kroppen og hjertet. Å få hjelp til å forstå seg selv og sine traumer og få hjelp til hvordan bearbeide det, leve med det og hjelpe seg selv er helt sentralt for å komme videre mot en bedre fremtid. Mange, mange forteller om hvordan livet snudde etter at de fikk være med på kursene og oppfølgingen til Brave Heart.

Mikrofinans – Det startet med regelmessig grunderskole for kvinner med små oppstartslån til å komme igang med egen bedrift. Dette prosjektet har nå utviklet seg til å også inkludere kyllingproduksjon, moringa-plantasje, grønnsakshager, mm. Ønsket er at disse prosjektene skal generere mer og mer inntekt til Brave Heart Meheba.

Barnehjem – Fra 2015 har Brave Heart hatt omsorgen for noen barn som ikke har hatt andre til å ta vare på dem. Da vi hadde gjort alt vi kunne over tid for å støtte familien eller slektningene, men så at barna fortsatt led, ble det tid for å si at vi kunne overta omsorgen for dem. Det er ved begynnelsen av 2018 åtte nydelige barn på barnehjemmet vårt. Frem til våren 2019 låner vi hus hos de katolske søstrene i leiren. I oktober 2017 begynte byggingen av vårt eget hus, rett ved siden av klinikken vår: Pure Hope Childrens Home! Med dedikerte støttepartnere som Pure Norwegian Salmon og Bedehuskirken på Bryne tar et nytt hjem form i Meheba. Et sted med masse tro, håp og kjærlighet!